Furumo barnehage

  • Furumo barnehage anfi
  • Furumo barnehage fasade 1
  • Furumo barnehage fasade 2
  • Furumo barnehage interiør
  • Furumo-barnehage-uteomraade

Furumo barnehage i Lunner kommune.

Ny barnehage i Lunner kommune med plass til 80 barn.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.