Fagerlund Barnehage

  • 1.Illustrasjon media_2
  • 2.Illustrasjon_massivtre_1
  • A0.1 Utomhusplan a1 1_500

Fagerlund Barnehage i Gran kommune.

Gran kommune har etablert ny barnehage på tomten til Fagerlund skole. Det er bygget et nybygg over 2 etasjer på ca. 875m2 BTA samt oppgradert eksisterende tilbygg fra år 2000 over 2 etasjer på 370m2 BTA.

Barnehagen er planlagt for 120 enheter/96 barn fordelt på 5 avdelinger hvorav 3 avdelinger for store barn (24 stk) og 2 avdelinger for små barn (12stk).

Nybygget er utført i massivtre etter Tek10. Det gjennomføres et kompetansehevingsprogram i løpet av tilbudsperioden

Tomten er på ca 16,7 daa, og det er opparbeidet lekeareal, bod (95m2), avfallshus og parkering.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt og forprosjekt frem til utsendelse av anbudsdokumenter. Samt ansvarlig søker fram til ferdig bygg.