Enebolig Hønefoss

  • Enebolig Hønefoss  fasade 1
  • Enebolig Hønefoss fasade 2
  • Enebolig Hønefoss fasade 3

Ny enebolig nær Hønefoss.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.