Brandbu Barneskole

  • Brandbu_0
  • Brandbu_2
  • brandbu_3
  • Brandbu_4
  • Brandbu_5
  • Brandbu_7
  • Brandbu_1

Brandbu Barneskole.

Brandbu barneskole er utvidet til 3 parallell skole.

Eksisterende G-fløy på ca.1800m2 er totalrehabilitert. Nybygg på ca. 3800m2 er bygget sammen med eks G-fløy med brannseksjonerende ubrennbart mellombygg. Mellombygget blir byggets nye hovedinngang. Rehabilitert G-fløy  inneholder spesialrom i 1.etasje og skolens administrasjon i 2. etasje.

Nybygg rommer innganger til alle trinn, klasserom, garderober, allrom og teknisk rom på tak. Nybygget rommer også skolens storstue - amfiet som strekker seg over 2 etasjer med glassfasade mot skolegård.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt og forprosjekt frem til utsendelse av anbudsdokumenter, samt ansvarlig søker.