Bondi skole Asker

 • Bondi skole Interiør trapp
 • Bondi skole Interiør trapperom
 • Bondi skole Interiør vestibyle 2
 • Bondi skole Interiør vestibyle
 • Bondi skole Interiør
 • Bondi skole Lekearal
 • bondi_skole_1
 • bondi_skole_oversikt
 • Bondi skole Avfallstasjoner
 • Bondi skole Fasade – amfi
 • Bondi skole Fasade 1
 • Bondi skole Fasade 2
 • Bondi skole Fasade 3
 • Bondi skole Fasade 4
 • Bondi skole Fasade 5
 • Bondi skole Hall fasade 2
 • Bondi skole Hall fasade 1
 • Bondi skole Hall innvendig
 • Bondi skole Hovedinngang
 • Bondi skole Interiør Foliedekor
 • Bondi skole Interiør Garderobe 1
 • Bondi skole Interiør garderobe 2
 • Bondi skole Interiør korridor og trapp
 • Bondi skole Interiør lærerarbeidsplass
 • Bondi skole Interiør møterom

Bondi skole og flerbrukshall i Asker.

Bondi er en 3 parallell barneskole organisert i 3 fløyer, hvorav midt fløy rommer administrasjon, flerbrukshall og spesialrom. Sidefløyer inneholder undervisningsareal, garderober og allrom. Bygningsmassen er bygget rundt skolegården og åpner seg mot sør. Det er lagt vekt på at nybygget får et robust preg i tegl og vedlikeholdsfri trekledning. Bondi skole har nå vært i bruk siden 2011, og fremheves av Asker kommune som et svært godt kompromiss mellom kvalitet, funksjon og kostnader.

SG arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, hovedentreprise og via oppfølging i byggeperioden, samt ansvarlig søker.