Bergerbakken skole

  • Hovedinngang
  • Sløydsal
  • Bibliotek
  • Personalrom
  • Korridor SFO
  • Gymsal
  • Allmenning
  • Klasserom

Bergerbakken barneskole er utvidet fra 4 til 7 trinn (2-paralell).

Skolen er både rehabilitert og vesentlig utvidet. Utgangspunktet var en stjerneformet bebyggelse med oppbrutte tak og volumer. Det er oppført et nybygg i massivtre på ca 2000 m2 som er koblet sammen med eksisterende bygg. Dette bygget inneholder gymsal og noe undervisningsareal. Videre er det bygget to mindre tilbygg for å gjøre eksisterende skolefløyer tilpasset nye undervisningsformer. Skolen har fått en ny og moderne form som har gitt en vesentlig bedre innvendig bruk og logistikk. Skolen er etter utvidelsen dimensjonert for å kunne ta imot 420 elever

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.