Bakkeli Jevnaker

  • Bakkeli  Fasader 1
  • Bakkeli Fasader 2
  • Bakkeli Utomhusplan

Bakkeli Omsorgssenter på Jevnaker.

Jevnaker Kommune ønsket å bygge 10 nye omsorgsboliger med tilrettelegging for heldøgns bemanning på tomta Bakkelivegen 18.

Bygget skulle ligge ca 280 m fra Jevnaker Omsorgs og Rehabiliteringssenter, JORS. Noe som ville gi muligheten for fleksibilitet ved drift og bemanning.

Bakkeli omsorgsboliger ble prosjektert som et bygg på to plan, første etasje og underetasje, da terrenget er fallende mot sørøst.  Bygget inneholder 10 boenheter med fellesarealer samt tilhørende personalarealer og støttearealer.

SG Arkitektur as utarbeidet et skisseprosjekt.