Åssiden vgs Drammen

  • aassiden-vgs-fasade-1
  • aassiden-vgs-fasade-2
  • aassiden-vgs-fasade-3
  • aassiden-vgs-fasade-5
  • aassiden-vgs-interior-1
  • aassiden-vgs-interior-2
  • aassiden-vgs-interior-3
  • aassiden-vgs-interior-korridor
  • aassiden-vgs-interior-trapp

Åssiden videregående skole i Drammen.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.