Vår historie

Vår historie

hm_49_sg_arkitektur

TIDLIGERE ARKITEKTKONTORET SÆTHER OG GYHFELT AS.

I 1956 startet Arnfinn Sæther arkitektvirksomhet i Hønefoss. Han var da nyutdannet sivilarkitekt fra NTH i Trondheim

as temporary, unnatural or unacceptable by the patientpsychogenic, endocrinologic or cavernosal, but most buy viagra online.

. Han startet med å tegne boliger og hytter - nye og ombygginger, og han ansatte raskt sin sekretær - Jorun Velta - som ble værende i bedriften i nær 50 år.

Da Arnfinn i 1960, fikk i oppdrag av "Oslo Vanførelag" å tegne bo- og rehabiliteringssenter i Hole - i dag Høynehall - tok han kontakt med sin  studiekamerat Reidar Gythfeldt for assistanse. Reidar kom flyttende til Hønefoss i 1961, og dermed ble Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt til
.  Firmanavnet er et kjent begrep både i og utenfor Ringeriksregionen. Reidar var en kunstnerisk sjel, mens Arnfinn hadde en noe mer jordnær tilnærming til arkitektfaget. Slik utfylte de hverandre i sitt arbeid. Og med Jorun til å holde styr på alt det praktiske, blomstret virksomheten.

På slutten av 60-tallet fikk de i oppdrag å tegne Ringerike Sparebank, og på begynnelsen av 70-tallet startet de arbeidene med NGO - i dag Statens Kartverk. Da kom behovet for flere hender og kontoret vokste. Arbeidsstokken stabiliserte seg på rundt 10 ansatte - og slik er det også i dag.

I 1972 kjøpte Arnfinn og Reidar Strandgata 2 - det grønne huset i svingen på Nordsida i Hønefoss. Her holdt kontoret hus helt til 2007. Da flyttet virksomheten til mer tidsriktige kontorlokaler på Hvervenkastet.

Ketil Myrseth og Trygve Mysen ble begge ansatt i 1975 da arbeidene med NGO pågikk for fullt. De var da begge nyutdannede sivilarkitekter. De ble medeiere i bedriften i 1979, og da Arnfinn og Reidar ønsket å pensjonere seg  i 1990, overlot de roret til Ketil og Trygve, med Ketil som daglig leder.

I 2015 bestemte Ketil og Trygve seg for at de ønsket å begynne å trappe ned, og de overlot da kontoret til Ove Mork, som har vært ansatt i SG arkitektur siden 2000. Ketil og Trygve er nå pensjonister.