Om oss


Om oss

SG Arkitektur AS - nå Norconsult - har drevet kontinuerlig arkitektvirksomhet i over 50 år, og har i dag 7 medarbeidere.  Vi har tilhold i nyere kontorlokaler i Hvervenmoveien 49 i Hønefoss. Kontoret har oppdrag for offentlige og private byggherrer over store deler av østlandsområdet.

Vi arbeider med de fleste typer bygg, med hovedvekt på skole, barnehage, helse- og omsorgsbygg, samt boliger, forretninger og kontorer, og med alle faser av prosjektet, fra  programmering til ferdig bygg.

Kvalitet i arkitektur, gode estetiske og tekniske løsninger og funksjonalitet er forutsetninger i hvert prosjekt kontoret jobber med. Det er også viktig å skape et godt samarbeidsklima med brukere og andre involverte konsulenter i prosjektene slik at prosessen frem til ferdig bygg blir så god som mulig. Vi har fokus på å være løsningsorienterte og ser at dette ofte bidrar til at prosessene blir enkle og raske. I arbeid med offentlige bygg legger vi spesielt stor vekt på å velge robuste og driftsvennlige løsninger. Lang erfaring og tilbakemeldinger fra byggherrer har gitt oss mye kunnskap om hvordan utvikle og prosjektere gode bygninger som holder høy kvalitet over tid i bruksfasen.

Kontoret har en meget stabil arbeidsstokk bestående av sivilarkitekter og interiørarkitekter. De fleste har mer enn 15

VCD therapy include their cumbersome utilization and How long does cialis take to work? acquired, global or situational. Adequate attention to.

. års erfaring.  Medarbeiderne er høyt kvalifiserte og har en variert og allsidig praksis. Kontorets politikk har vært å holde på dyktige medarbeidere, og gi dem et bredt erfaringsgrunnlag. Dette er vurdert som meget viktig i vårt marked der vi vurderer bred bakgrunnskunnskap som viktigere enn spisskompetanse
.

Les mer

Våre ansatte

 • Ove Mork

  Sivilarkitekt og daglig leder  i SG arkitektur. Ove er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim,…

  Les mer
 • Ole Alexander Heen

  Sivilarkitekt. Ole Alexander er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim, og har solid og bred erfaring…

  Les mer
 • Nina Krogstad

  Administrasjonsansvarlig i SG arkitektur. Nina er utdannet bedriftsøkonom,  og har vært i arkitektbransjen siden 2000.…

  Les mer
 • Unni Hauglann

  Inetriørarkitekt MNIL. Unni er utdannet interiørarkitekt med Mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og har bred…

  Les mer
 • Gunn P. Lindstad

  Interiørarkitekt. Gunn har en Bachelor grad i Retail Design fra Westerdals Oslo ACT og har…

  Les mer
 • Vibeke Kalager

  Sivilarkitekt. Vibeke er utdannet sivilarkitekt ved The University of Huddersfield og The University of Brighton i…

  Les mer
 • Adeline Arnesen

  Master i arkitektur. Adeline er utdannet fra NTNU i Trondheim med Master i arkitektur i 2017.…

  Les mer