Kontakt

Adresse

SG Arkitektur

Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss

E-post: nk@sgark.no

Ansatte

Unni  Hauglann

Interiørarkitekt
Tlf.: 976 03 380
E-post: uh@sgark.no

Ole Alexander Heen

Sivilarkitekt
Tlf.: 997 96 698
E-post: oah@sgark.no

Vibeke Kalager

Sivilarkitekt
Tlf.: 922 41 513
E-post: vk@sgark.no

Gunn P. Lindstad

Interiørarkitekt
Tlf.: 922 84 120
E-post: gpl@sgark.no

Ansatte

Nina Krogstad

Tlf.: 986 68 479

E-post: nk@sgark.no

Ove Mork

Sivilarkitekt - Daglig leder
Tlf.: 97 77 88 59
E-mail: om@sgark.no

Adeline  Arnesen

Sivilarkitekt
Tlf.: 452 54 695
E-post: aa@sgark.no