Trygve ble ansatt i SG arkitektur as (Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt AS) i 1976 som nyutdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo.

Trygve har lang erfaring og er svært effektiv  mht det tegnetekniske. Kontoret benytter nå tegneverktøyet Revit fra Autodesk. Trygve har også solid erfaring med utarbeidelse av byggtekniske beskrivelser.

Tlf. 92 89 81 96