Ove ble ansatt i SG arkitektur as (Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt AS) i 2000 som nyutdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim. Ove overtok som Daglig leder i SG arkitektur i 2012.

Ove har solid og bred erfaring som sivilarkitekt, og har gjennom årene arbeidet med de aller fleste typer bygg. I den senere tid har han fokusert mye på prosjekteringsledelse, reguleringsarbeid,  SHA-koordinator rollen og ansvarlig søker rollen, i tillegg til arkitekturprosjektering. Som et av de større prosjektene hvor han hadde oppgaven som arkitekt, ansvarlig søker og SHA-koordinator kan nevnes ny hangar for Norwegian på Gardermoen.

Tlf. 977 78 859