Ole Alexander ble ansatt i SG arkitektur as (Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt AS) i 1999 som nyutdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim. Fra 2012 har Ole Alexander vært selvstendig næringsdrivende, og er innleid som sivilarkitekt i SG arkitektur as. Ole Alexander er også agronom og befal for Hærens Våpentekniske Korps.

Ole Alexander har bred erfaring som sivilarkitekt, og har arbeidet med de fleste typer bygg i alle faser. I den senere tid har han arbeidet med flere større nye boligprosjekt, barnehager og skoler. Han har i tillegg energiberegning, LCC beregning og kalkyler som sine spesialfelt.

Tlf. 99 79 66 98