Adeline ble ansatt i SG arkitektur as i august 2017 som nyutdannet arkitekt - Master grad - fra NTNU i Trondheim.

Adeline har arbeidet med flere typer bygg både i skisse- og detaljfasen. Hun har vært ansvarlig arkitekt for detaljprosjekteringen av Åsgreina Barnehage og for forprosjektet for kontor og salgslokaler for Prestmarken Bil.