Adeline ble ansatt i SG arkitektur as i august 2017 som nyutdannet arkitekt - Master grad - fra NTNU i Trondheim.