Portfolio Tag: Skisseprosjekt

Ullerål kirke

Ullerål arbeidskirke i Hønefoss. Tilbygg til kirkebygg som ble tatt i bruk i 1984. Det opprinnelige kirkebygget hadde et ”radikale” formspråk .Tilbygget som skal romme kirkerommet, får et formspråk som er mer kjent i kirkesammenheng. Tilbygget overgår eksisterende bygg i volum. Med tegl som byggemateriale klargjøres den nye funksjonsdelingen hvor kirkerommet ligger i det store tunge nye bygget, mens…
Les mer

Enebolig Ringerike

Enebolig i Haugsbygd ved Hønefoss. SG arkitektur har vært engasjert som arkitekt og ansvarlig søker.
Les mer