Portfolio Tag: Skisseprosjekt

Klokkerlia Hole

Klokkerlia. Nytt boligprosjekt i Hole kommune. 3 bygg i 5 etg. med parkeringskjeller. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

St. Hanshagen

St. Hanshagen boligprosjekt - Hønefoss. Tronrud Eiendom AS sto for oppføring av 2 boligblokker i 4 etg. med parkeringskjeller i Hønefoss. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjektet og nå i detaljprosjektet.
Les mer

Telegraf-
alleen

Telegrafalleen - boligprosjekt i Hønefoss sentrum. Nybygg i 5 etg. med p-kjeller. 18 leiligheter i sentrum av Hønefoss. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

Holmen basishall

Holmen turnhall i Asker kommune. Asker kommune har oppført en hall som primært vil brukes som basishall for turn, men vil også benyttes til skoleformål. SG Arkitektur as har vært prosjekterende og ansvarlig søker.
Les mer