Portfolio Tag: Rehabilitering

Samfunns-
huset

Samfunnshuset i Hønefoss - kontorer for NAV. SG arkitektur var engasjert som arkitekt for rehabilitering av samfunnshuset i Hønefoss, og som ineriørarkitekt for kontorer for NAV i bygget  
Les mer

Åssiden vgs Drammen

Åssiden videregående skole i Drammen. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

Vettre Skole Asker

  Vettre Skole i Asker. Vettre skole er opprinnelig tegnet av Geir Grung og ferdigstilt i 1968. Rehabiliteringen som ble ferdigstilt i 2005 bestod av omkring 2400 m2 rehabilitering og 1900 m2 nybygg. I prosjektet er det lagt stor vekt på å ivareta byggets opprinnelige uttrykk, samtidig som eksisterende og nytt bygg fremstår som en helhet.…
Les mer