Portfolio Tag: Rehabilitering

Heggedal skole

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker. Heggedal barneskole ble utvidet til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen har plass til 588 elever og 60 ansatte. Skolen er oppført etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles…
Les mer

Toyota Hønefoss

Forretningslokale og verksted for Toyota Hønefoss. Totalrehabilitering av forretningsbygg til verksted og lokaler for salg av biler for Toyota Hønefoss i Osloveien 4. SG arkitektur har vært prosjekterende og ansvarlig søker for prosjektet.
Les mer

Brandbu Barneskole

Brandbu Barneskole. Brandbu barneskole er utvidet til 3 parallell skole. Eksisterende G-fløy på ca.1800m2 er totalrehabilitert. Nybygg på ca. 3800m2 er bygget sammen med eks G-fløy med brannseksjonerende ubrennbart mellombygg. Mellombygget blir byggets nye hovedinngang. Rehabilitert G-fløy  inneholder spesialrom i 1.etasje og skolens administrasjon i 2. etasje. Nybygg rommer innganger til alle trinn, klasserom, garderober, allrom og…
Les mer

Centrums
gården

Centrumsgården - Brandbu. Rehabilitering av bolig og forretningsbygg på Brandbu. SG arkitektur var engasjert som arkitekt i detaljprosjektet, samt som ansvarlig søker.
Les mer