Portfolio Tag: Rehabilitering

Rosthaug vgs

Rosthaug vgs avd. Buskerud Undervisningsbygget og kantinebygget ved Rosthaug videregående skole avd. Buskerud er rehabilitert. I tillegg er det oppført et nybygg som binder de to eksisterende byggene sammen og et nybygg som gir nytt inngangsparti til undervisningsbygget. Rosthaug Videregående skole avdeling Buskerud har en stor og variert bygningsmasse fra flere tidsepoker. Kantinebygget og undervisningsbygget,…
Les mer

Bergerbakken skole

Bergerbakken barneskole er utvidet fra 4 til 7 trinn (2-paralell). Skolen er både rehabilitert og vesentlig utvidet. Utgangspunktet var en stjerneformet bebyggelse med oppbrutte tak og volumer. Det er oppført et nybygg i massivtre på ca 2000 m2 som er koblet sammen med eksisterende bygg. Dette bygget inneholder gymsal og noe undervisningsareal. Videre er det…
Les mer

Heggedal skole

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker. Heggedal barneskole ble utvidet til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen har plass til 588 elever og 60 ansatte. Skolen er oppført etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles…
Les mer

Toyota Hønefoss

Forretningslokale og verksted for Toyota Hønefoss. Totalrehabilitering av forretningsbygg til verksted og lokaler for salg av biler for Toyota Hønefoss i Osloveien 4. SG arkitektur har vært prosjekterende og ansvarlig søker for prosjektet.
Les mer