Portfolio kategori: Skoler

Heggedal skole

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker. Heggedal barneskole utvides til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen vil gi plass for 588 elever og 60 ansatte. Skolen bygges etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles undervisningsrom.…
Les mer

Brandbu Barneskole

Brandbu Barneskole. Brandbu barneskole er utvidet til 3 parallell skole. Eksisterende G-fløy på ca.1800m2 er totalrehabilitert. Nybygg på ca. 3800m2 er bygget sammen med eks G-fløy med brannseksjonerende ubrennbart mellombygg. Mellombygget blir byggets nye hovedinngang. Rehabilitert G-fløy  inneholder spesialrom i 1.etasje og skolens administrasjon i 2. etasje. Nybygg rommer innganger til alle trinn, klasserom, garderober, allrom og…
Les mer

Teatersal

Teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. SG arkitektur var engasjert av Buskerud Fylkeskommune for å utarbeide konkurransegrunnlag for etablering av ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole, og senere som prosjekterende i detaljprosjektet for Tronrud Bygg. Teatersalen er et tilbygg integrert i det eksisterende skolebygget. SG arkitektur hadde også oppgaven som ansvarlig søker.
Les mer

Bondi skole Asker

Bondi skole og flerbrukshall i Asker. Bondi er en 3 parallell barneskole organisert i 3 fløyer, hvorav midt fløy rommer administrasjon, flerbrukshall og spesialrom. Sidefløyer inneholder undervisningsareal, garderober og allrom. Bygningsmassen er bygget rundt skolegården og åpner seg mot sør. Det er lagt vekt på at nybygget får et robust preg i tegl og vedlikeholdsfri…
Les mer