Portfolio kategori: Omsorgsbygg

Fusdalbråten Asker

Fusdalbråten 4 - omsorgsbygg i Asker. Asker Kommune ønsker å tilby et botilbud for rusmisbrukere i kommunen. Tilbudet omfatter 8 boenheter for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri (ROP) og 8 midlertidig boliger, fellesrom og rom for felles administrasjon for Seksjon rustiltak og Kirkens feltarbeid. Fusdalbråten består av to bygninger, hver på to etasjer…
Les mer

Frøystad-
tunet

Frøystadtunet omsorgsboliger i Lunner kommune. Lunner kommune bygger 15 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Frøystadtunet, sentralt i Roa sentrum. Frøystadtunet omsorgsboliger består av 2 bygg. 1 bygg med 5 boenheter og fellesarealer, og 1 bygg med 10 boenheter og fellesarealer samt tilhørende personalarealer. Byggene står ferdig sommeren 2016. SG Arkitektur as har vært prosjekterende…
Les mer

Markadompa Brandbu

Markadompa Omsorgsboliger på Brandbu. Gran Kommune etablerer i 2016 omsorgsboliger i Markadompa, ikke langt fra Brandbu sentrum og Marka sykehjem. Markadompa omsorgsboliger består av 2 bygg med 8 boenheter hver, og 1 bygg med 8 boenheter og tilhørende personalarealer. 2 av byggene, bygg 1 og 2, skal fungere som ordinære eldreboliger der beboerne har funksjonsnivå som…
Les mer

Bakkeli Jevnaker

Bakkeli Omsorgssenter på Jevnaker. Jevnaker Kommune ønsker å bygge 10 nye omsorgsboliger med tilrettelegging for heldøgns bemanning på tomta Bakkelivegen 18. Bygget ligger ca 280 m fra Jevnaker Omsorgs og Rehabiliteringssenter, JORS. Dette gir muligheten for fleksibilitet ved drift og bemanning. Terrenget er fallende mot sørøst, og Bakkeli omsorgsboliger er derfor prosjektert som et bygg…
Les mer