Portfolio kategori: Boligprosjekter

Klokkerlia Hole

Klokkerlia. Nytt boligprosjekt i Hole kommune. 3 bygg i 5 etg. med parkeringskjeller. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

St. Hanshagen

St. Hanshagen boligprosjekt - Hønefoss. Tronrud Eiendom AS sto for oppføring av 2 boligblokker i 4 etg. med parkeringskjeller i Hønefoss. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjektet og nå i detaljprosjektet.
Les mer

Telegraf-
alleen

Telegrafalleen - boligprosjekt i Hønefoss sentrum. Nybygg i 5 etg. med p-kjeller. 18 leiligheter i sentrum av Hønefoss. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.
Les mer

Centrums
gården

Centrumsgården - Brandbu. Rehabilitering av bolig og forretningsbygg på Brandbu. SG arkitektur var engasjert som arkitekt i detaljprosjektet, samt som ansvarlig søker.
Les mer