Kontorer for RingeriksKraft

  • Interntrapp rød
  • Fellesrom grønn
  • Fellesrom rød
  • Focusrom
  • Fokusrom blå
  • Fokusrom grønn
  • Fokusrom rød
  • Korridor
  • Landskap grønn
  • Landskap rød

Ringeriks Kraft - innredning av nye kontorlokaler

Ringeriks Kraft har fått bygget nytt kontorbygg på Ringerike.

SG arkitektur var engasjert som interiørarkitekt for prosjektet.