Harestua Arena

 • barnehage-ute-2
 • barnehage-ute
 • barnehage
 • base
 • inngangsparti
 • kjokken
 • kontor
 • 1 Harestua arena fasade 1
 • 5 Harestua arena hall
 • 6 Harestua arena turn

Harestua Arena.

Lunner kommune har bygd ny barnehage med 5 avdelinger, flerbrukshall, turnhall og bordtennishall med tilhørende garderober og støttefunksjoner på Harestua.

Barnehagen er oppført i passivhusstandard. Den er bygd i 2 etasjer og har kapasitet for 90 barn.

Idrettshallen har en  aktivitetsflate på 25x45m, med tilhørende støttefunksjoner som 100m2 lager, styrkerom, garderober for 2 skoleklasser i samtidighet. Basishall for turn bak barnehagen har en aktivitetsflate 20x23m. I plan 2 skal det oppføres hall for bordtennis med mulighet for flerbruk. Utomhusarealet er på ca 13000m2 med 80 p-plasser, utomhusareal for barnehage samt aktivitetsløype.

Prosjektet har en uttalt høy miljøprofil. Reguleringsplan med tilhørende pilotveileder lå som furutsetning, og har bla som mål å bevare trær og vegetasjon, redusere behovet for parkeringsplasser, utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og overflater og minimum passivhusnivå.

Det økonomiske realitetene har gjort at man ikke når alle målene i pilotveidleren. Det er imidlertid arbeidet hardt for å finne gode og miljøriktige løsninger innenfor stramme økonomiske rammer. Vi mener at man her har lykkes godt. Bygget oppføres som passivhus og får biovarmeanlegg. Idrettshallene får bæresystem som i hovedsak er i treverk, og yttervegger er også av tre. Grundig prosjektering med vekt på kostnadskontroll, energibruk, og gode rådgivere bla fra Treteknisk institutt har vært en suksessfaktor.

SG arkitektur har vært arkitekt i skisseprosjekt, forprosjekt og anbudsfase, og følger nå byggearbeidene som byggherres representant. SG arkitektur er også ansvarlig søker.