Haugsbakken Gran

  • hausbakken_oversikt_1
  • hausbakken_render_1
  • hausbakken_render_2

Haugsbakken omsorgsbygg i Gran kommune.

Bygget inneholder både omsorgsleiligheter og dagsenter. Sokkeletasjen inneholder en dagavdeling for personer med psykiske lidelser samt bodareal og teknisk rom for hele bygget. 1. etg inneholder administrasjon med personalrom og garderober, 3 små leiligheter samt fellesrom. 2. etg inneholder 4 leiligheter.

Tomten er skrånende så bygget oppføres med støpt sokkeletasje samt to etasjer over terreng. Det benyttes bæresystem av plasstøpte konstruksjoner, stål, hulldekker, yttervegger i bindingsverk, og saltak med takstoler i tre.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, samt ansvarlig søker.