Heggedal skole

 • 1-lekeareal
 • 2-fasade
 • 3-belysning
 • 4-foldevegg
 • 5-handloper
 • 6-garderobe
 • 7-toalett-bla
 • utvendig-belysning
 • heggedal_skole_flerbruksh_render1
 • Heggedal 3D view-2
 • Heggedal nordvest
 • Heggedal nordøst
 • Heggedal skoleplass sør
 • Heggedal skoleplass sør2

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker.

Heggedal barneskole utvides til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen vil gi plass for 588 elever og 60 ansatte. Skolen bygges etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles undervisningsrom. Hoved-adkomst er fra skoleplassen i sør. Flerbrukshallen ligger mot sør og skal primært benyttes av skolens elever, men også av nærmiljø på ettermiddag og kveldstid. Arealet på hallen er ca. 3600m2 inkl. parkering.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, hovedentreprise og nå i oppfølging i byggeperioden, samt ansvarlig søker.

http://www.budstikka.no/heggedal-skole/heggedal/asker/heggedal-onsker-velkommen-til-helt-ny-skole/s/5-55-413871