Grønliåsen barnehage

  • gronnliaasen-bhg-illustrasjon-nr14-150113
  • gronnliaasen-bhg-illustrasjon-nr16-120213

Grønliåsen barnehage i Oppegård kummune

Den nye barnehagen er plassert på tomten der eksisterende barnehage står. Barnehagen legges over to plan med planfri inngang fra to nivåer. Bygget legger seg naturlig inn i terrenget og benytter seg av tomtens skrånende terreng. Videre beslaglegger vi mindre grunnareal når vi bygger over to plan. Energimessig og spesielt med tanke på at vi planlegger et passivhus er en slik kompakt bygningsmasse også gunstig.

Barnehagen består av to hovedvolumer. I fremkant mot sør en fasettert bygningskropp i to etasjer med skråtak som tilpasser seg tomtens nokså trange begrensning. I bakkant en fløy i to etasjer som legger seg inn i terrenget med et noe slakere skråtak. De to skråtakene skaper en spenst mellom de to volumene sammenlignet med ett samlende tak, og anses også som en rasjonell byggeform.