Bakkeli Jevnaker

  • Bakkeli  Fasader 1
  • Bakkeli Fasader 2
  • Bakkeli Utomhusplan

Bakkeli Omsorgssenter på Jevnaker.

Jevnaker Kommune ønsker å bygge 10 nye omsorgsboliger med tilrettelegging for heldøgns bemanning på tomta Bakkelivegen 18.

Bygget ligger ca 280 m fra Jevnaker Omsorgs og Rehabiliteringssenter, JORS. Dette gir muligheten for fleksibilitet ved drift og bemanning.

Terrenget er fallende mot sørøst, og Bakkeli omsorgsboliger er derfor prosjektert som et bygg på to plan, første etasje og underetasje. Bygget inneholder 10 boenheter med fellesarealer samt tilhørende personalarealer og støttearealer.

SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt.