Om oss

Om oss

SG Arkitektur AS har drevet kontinuerlig arkitektvirksomhet i over 50 år, og har i dag 7 medarbeidere.  Vi har tilhold i nyere kontorlokaler i Hvervenmoveien 49 i Hønefoss. Kontoret har oppdrag for offentlige og private byggherrer over store deler av østlandsområdet.

Vi arbeider med de fleste typer bygg, med hovedvekt på skole, barnehage, helse- og omsorgsbygg, samt boliger, forretninger og kontorer, og med alle faser av prosjektet, fra  programmering til ferdig bygg.

Kvalitet i arkitektur, gode estetiske og tekniske løsninger og funksjonalitet er forutsetninger i hvert prosjekt kontoret jobber med. Det er også viktig å skape et godt samarbeidsklima med brukere og andre involverte konsulenter i prosjektene slik at prosessen frem til ferdig bygg blir så god som mulig. Vi har fokus på å være løsningsorienterte og ser at dette ofte bidrar til at prosessene blir enkle og raske. I arbeid med offentlige bygg legger vi spesielt stor vekt på å velge robuste og driftsvennlige løsninger. Lang erfaring og tilbakemeldinger fra byggherrer har gitt oss mye kunnskap om hvordan utvikle og prosjektere gode bygninger som holder høy kvalitet over tid i bruksfasen.

Kontoret har en meget stabil arbeidsstokk bestående av sivilarkitekter og interiørarkitekter. De fleste har mer enn 15. års erfaring.  Medarbeiderne er høyt kvalifiserte og har en variert og allsidig praksis. Kontorets politikk har vært å holde på dyktige medarbeidere, og gi dem et bredt erfaringsgrunnlag. Dette er vurdert som meget viktig i vårt marked der vi vurderer bred bakgrunnskunnskap som viktigere enn spisskompetanse.

Les mer

Våre ansatte

 • Ove Mork

  Ove ble ansatt i SG arkitektur as (Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt AS) i 2000 som…

  Les mer
 • Ole Alexander Heen

  Ole Alexander ble ansatt i SG arkitektur as (Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt AS) i 1999 som…

  Les mer
 • Nina Krogstad

  Nina ble ansatt i SG arkitektur as (da Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt AS) i 2000. Nina har…

  Les mer
 • Unni Hauglann

  Unni ble ansatt i SG arkitektur as (Arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt AS) i 2003 som…

  Les mer
 • Gunn P. Lindstad

  Gunn ble ansatt som interiørarkitekt / arkitekt i SG arkitektur as i 2008. Gunn har…

  Les mer
 • Vibeke Kalager

  Vibeke ble ansatt som sivilarkitekt i SG arkitektur as i 2011. Vibeke har erfaring som…

  Les mer
 • Adeline Arnesen

  Adeline ble ansatt i SG arkitektur as i august 2017 som nyutdannet arkitekt - Master grad - fra NTNU i Trondheim.…

  Les mer